5 thoughts on “DJ Phương Made It – Keeng Studio

  1. Phương chơi nhạc nghe cực kì khỏe và trẻ. Nghe yêu đời hẳn. Pha chút ma mị lôi cuốn sang trọng kg pha lẫn. Tôi thích nghe nhạc của e lam. My idol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *