2 thoughts on “Dịch Cân Kinh Chữa Bệnh Phế, Viêm Xoang

  1. Thầy cho con hỏi khi thiền thì chân tê bị đè nặng.vậy con thiền tiếp thêm 24 giờ nữa thì có sao không ạ ?

  2. Thầy cho con hỏi khi thiền thì chân tê bị đè nặng.vậy con thiền tiếp thêm 24 giờ nữa thì có sao không ạ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *