Tagged With:

4 thoughts on “Đi chơi khu du lịch sinh thái Bò Cạp Vàng | Rok Tây Nguyên

  1. Khu du lịch sinh thái Bò Cạp Vàng là điểm vui chơi ngoài trời và trên mặt nước. Có dịp các bạn nên trải nghiệm nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *