23 thoughts on “DESTROYER QUỶ bí kíp sinh tồn trong Công viên Khủng Long 😎 😎 Nguyen Linh Truy Kich

  1. ko phải destroyer quỷ đâu bạn ơi, khẩu destroyer này nó vẫn là khẩu destroyer huyền hoại ngày xưa thôi nhưng trang bị skill như kiểu hay đổi màu sơn thôi, kể cả mấy con Svip như shotgun diablo …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *