34 thoughts on “ĐẦU TRUYỆN HAY NHẤT CỦA DEADPOOL – The Good, The Bad & The Ugly

  1. B dẫn chuyện theo kiểu chuyền cảm nhưng nhiều lúc nó k phù hợp lắm mong b hạ hạ ở mức nhấn nhá bình thường thôi

  2. Khoan khoan đả mình có đang nghe nhầm không vậy " tượng kim jong un " hả 🤔 ?? No no chắc nhầm làm sao triều tiên lại có thể xuất hiện trong deadpool đc cơ nhỉ ???

  3. Vốn đã thích triết lý sống của Deadpool rồi: bất tử thì k viêc j p sống pussy, mạnh dạn sống thực vs bản chất của mình

  4. cho em hỏi trong truyện này thì đầu DEADPOOL có giọng nói của nữ đặc vụ vậy còn trông game DEADPOOL 2013 sao lại là giọng nam ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *