7 thoughts on “Đánh giá loa Marshall Acton II, phiên bản 2 với nhiều cải tiến đáng giá, BT 5.0 atpX

  1. Shop ơi acton 1 với acton 2 con nào nghe hay hơn vay.Shop trả lời giúp e , e tính mua mà còn phan van giữa 1 va 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *