Tagged With:

36 thoughts on “Đặng Văn Lâm múa quạt như Khá Bảnh khiến Drogba, Figo và dàn sao thế giới choáng váng

  1. Có thể khẳng định tới giờ phút này không thể phủ nhận những đóng góp của Mr. Khá cho nền vũ đạo nước nhà. Ảnh hưởng không trượt lứa tuổi nào. Haha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *