33 thoughts on “ĐẠI PHÁT _ CHÂN VỊT THAILAND 4 CÁNH _ ghe cào KIÊN GIANG// 0945.600.641

  1. Chân vịt 1 tất 5 đến 2 tất thì dùng được máy 2 thì bao nhiêu cc vậy ad. Chạy trực tiếp không qua nhông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *