Tagged With:

2 thoughts on “Đại chiến UAE, Thái Lan, chờ “phép màu” của thầy Park

  1. Cứ tự tin là chiến thắng, thắng tại Mỹ Đình người hâm mộ lại càng vui hơn, tuyệt vời 6 điểm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *