35 thoughts on “ĐẠI CHIẾN CÁC VƯƠNG QUỐC NGƯỜI QUE! (TABS 2019)

 1. GYMNJJN BJVJJVLJVJKVCJJVJKGFJKGHGRHGNFJGF
  JRFGJUJTJJJGUH
  IHUHUHIHIIIOHOJOOO
  OHOHGOOOOHO
  HOOGOOHOO
  HIHIIGIHIG]HFUIHIGI
  HIIHIGIOGI
  GIHIIJT
  IHITIHIOHLTKYI
  ÒIIIGIH
  HUFU IIFHGUVIGI I IHG
  IKHIGIIGI ƯIGH
  UTUHUFUFUB
  OUIOYIUIII

 2. JJGNMJKNTGJGJFJJJJFGJFJGF
  FKFJJFJFJJFJFJJHDF
  JVJFJ
  GKJHFJJG
  VJKJJR
  GKRJF
  UFRJRJGJJJRJJTHGYRJUDJGETHUIOR]
  ỲYGYUUUIT
  ỶUVGHHJJF
  UỲUGUFUUIR
  YUFUUFIRT
  ITUHJFI
  GÙUUR
  58YUUTUUYGUI
  YITIJT IGURIIIIIH
  GIITIYTIIH IIIGIH
  GOOYYUYIB HLGOH
  OGIOHOGOJO LGJK
  GKGJJG

 3. Tao lại ko nhịn được cười khi coi lại lần 2. Khúc này thì tao ấn tượng cái âm thanh khen ngợi tự hào của ông Dũng với thần sét của ổng. Ối…dời ơi…. thần zeus. Thần zeus. Viên đá bay vào mặt ông thần zeus của ông Dũng nằm 1 đống ko nhút nhích. Lần này ko cười địch ra tiếng mà cười ra nước miếng .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *