20 thoughts on “Cuộc sống Mỹ 🍒 dạo một vòng công viên ở Mỹ có gì

  1. Ha ha, tụi tôi gọi đùa là quán nước miển phí của bà Tư khòm. Ở Tiểu bang tôi ở bây giờ họ làm cái thấp cho trẻ con và cái cao hơn cho người lớn. Nhửng công viên hay tiện nghi công cộng là do tiền đóng thuế của dân.

  2. Ở Minnesota mùa Hè hay Thu đi câu cá là đả nhất, nhất là câu Crapi(giống như cá Sặc ở VN) và Walleye, Rainbow trout, Northern Pike.Tiểu bang này rất nhiều hồ, nick name của Tiểu bang là Ten thousand lakes.Lúc trước khi còn sống ở đây cuối tuần hay kéo tàu xuống hồ Minnetonka chạy lòng vòng chơi và câu cá. Tiểu bang này chơi Winter Sport đả lắm,Cross country Ski hay Down hill, Ice skate, Ice fishing, Snowmobile riding và mùa Hè thì water ski hay Jet ski và Motorcycle riding.

  3. chào Bạn Đat Nguyen, nếu có thể được, Bạn vui lòng làm một Clip về thu nhập của một người nghệ sĩ tự do biểu diễn đường phố trong 1 ngày được không? biểu diễn đường phố có bị coi rẻ như ăn xin ở Mỹ không BẠN?

  4. HIện đại và đẹp quá anh ơi. Nhưng nhờ ý thức của người dân cao, nên những thứ được giữ gìn tốt quá.

  5. Công viên rộng và hồ nước đẹp quá! Hôm nay anh Đạt có Cameramen chiến quá hen! Cảnh thơ mộng! Thanks Anh đã chia sẻ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *