Tagged With:

18 thoughts on “Cuộc Sống Bên Mỹ : Du Lịch Canada Day 7~Xin Chào Ottawa

  1. Thành phố đẹp nhưng không thấy bông hoa gì nhiều , du lịch là trãi nghiệm chúc a khỏe và ngủ ngon sau những giờ đi bộ

  2. A …bên canada bông ko dc nhiều như bên mỹ a quay nhà và dân đông ko như xóm vắng nhà a …bye chào …chúc a ngày vui vẻ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *