ĐĂNG KÝ KÊNH ỦNG HỘ MÌNH NHA MỌI NGƯỜI:
– Mọi người đăng ký kênh ủng hộ nha.
Chúng ta cần nhớ rằng, một đứa trẻ sẽ không thể nào có thể có được hai khả năng sau như người trưởng thành chúng ta: thứ nhất là khả năng nhận thức được các quyền của bản thân; và do đó sẽ dẫn đến cái thứ hai, là việc không thể nhận thức được các sự xâm hại và biện pháp phản kháng có tính tự vệ.

Chính bởi vậy, trẻ em là đối tượng sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt hơn hẳn người lớn chúng ta vì chúng ta đã có đủ khả năng để phân biệt sự phải trái, tính đúng sai và có thể lựa chọn để thực hiện các hành xử tương ứng của mình trong từng hoàn cảnh.

Một đứa trẻ vì thế sẽ được và luôn cần phải được bảo vệ một cách tối đa trong mọi hoàn cảnh mà nó xuất hiện. Và việc giáo dục đầu tiên chính là nhằm làm sao để cho những đứa trẻ nhận ra được các vấn đề đó, tức là cách truyền đạt cho chúng việc nhận ra các quyền của mình và từ đó là cách để chống lại các sự xâm hại vào các quyền đó như thế nào. Đó chính là bước đầu tiên của sự giáo dục để bắt đầu quá trình học để hiểu biết, học để sinh tồn, sau đó là học để tự do, học để chung sống và cuối cùng là học để khai tạo.

Chính bởi những điều mà một con người cũng như mọi sinh vật khác được truyền dạy là khả năng để chống chọi với hoàn cảnh, bao gồm các sự tấn công từ các chủ thể, đối tượng khác, mà từ đó sẽ có đầy đủ các nhận thức về chúng để tự bảo vệ được mình trước các biến chuyển của cuộc sống luôn tác động đến mỗi cá thể sống trong nó.

Một đứa trẻ vốn đã thiếu đi hai khả năng quan trọng nhất để sinh tồn một cách bình thường, nên phải dựa vào những người trưởng thành để được che chở và bảo vệ, mà nếu dựa vào sự lệ thuộc về mặt thể lý tự nhiên này mà người có trách nhiện và bổn phận nuôi dưỡng, giáo dục lại xâm hại vào chính những đứa trẻ thì tức là một tội ác nghiêm trọng hơn những tội phạm thông thường có cùng một tính chất về sự xâm hại.

Đứa trẻ bị xâm hại sẽ bị thương tổn sâu sắc và lâu dài hơn. Dẫn tới cả khả năng mất đi nhận thức phân biệt đến các hệ giá trị và những cái đúng sai, những luân lý, đạo đức thuộc về con người.

Những đứa trẻ sẽ không biết bảo vệ điều gì và cũng sẽ không biết rằng mình sẽ xâm hại vào điều không được phép cũng bởi vì những hành động xâm hại mà chính chúng là nạn nhân hoặc nhân chứng chứng kiến lại được chấp nhận từ phía giáo viên, gia đình hay dư luận xã hội.

Đó là hệ quả nguy hại cho một thế hệ lớn lên sẽ mất đi phương hướng và các nhận thức chuẩn mực cần có ở một con người. Xã hội sẽ bị đảo lộn và người ta sẽ thường xuyên coi việc xâm hại nhau là một phương cách không chỉ hợp pháp mà còn hữu ích.

source: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://thefirstworldwar.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *