25 thoughts on “CỬA HÀNG BÁN ỐNG NƯỚC. MÔ TƠ. PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TƯỚI CÂY

  1. Xài ống nhựa và van nhựa, xài Bình Minh là bền lắm luôn, thấy nhà ông bạn xài 20 năm chưa hư gì cả.

  2. Cho em hoi e có miến đất ngang 17 dài 70 lấp Óng 114 duoc ko a tưới rau cải khoảng cách hàng với hàng bét với bét là bao nhiu a cám ơn nhìu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *