6 thoughts on “congngheonline – Chuyển dữ liệu từ máy androi sang máy samsung mới nhất

  1. xem đi xem về cũng chuyển được dữ liệu, chuyển ảnh và video lâu quá, mất gần 1 giờ luôn.
    cảm ơn vì video đã giúp được mình ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *