6 thoughts on “công viên xuống cấp

  1. công viên xuống cấp, thấy ít người vui chơi quá, công viên cây xanh nhiều ghê luôn

  2. Привет с Украины!!!Я 7 новый друг!!!!Спасибо Вам за дружбу!!!Чудесный ролик!!!!

  3. cảm ơn bạn đã chia sẻ để tình trạng xuống cấp này. Cơ quan chức năng cần sớm đầu tư nâng cấp sửa chữa!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *