23 thoughts on “Công Viên Nước Suối Mơ |Văn Công Chanel

  1. công viên cảnh đẹp quá mỗi tội bạn quay đứng lần sau quay ngang sẽ đẹp hơn và cầm chắc chắn máy cho đỡ rung

  2. Mình chưa tới đây bạn ơi nhìn cảnh tượng trước mắt rất đẹp cám ơn bạn chia sẻ video nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *