4 Comments

  1. Anh Nguyen

    mình biết là do bản quyền nên mới phải chèn hình vào nhưng bạn ko nên chèn lấn cả khung hình

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *