19 thoughts on “Clash of Clans cách làm nhiệm vụ hội nhanh nhất phá hủy cung thủ

  1. Óc chó là có thật.. Nhà thì cùi bắp bày đặt lên hall…đua đòi rush hall mà ngu…nhiệm vụ vậy cúp tụt k phanh ..

  2. Ngulon dùng spell đi làm =)) … lấy mẹ con queen bật kĩ năng vài trận vừa có tiền vừa làm đc

  3. Óc ơi là óc người ta vừa đem quân đe kiếm tài nguyên vừa làm nhiem vụ, ai như m chỉ làm nhiệp vụ mà k cướp ,làm nhiệm vụ nhu m chỉ co nước lỗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *