3 thoughts on “Chuyện lạ: Hạt sầu riêng được thu mua giá cao hơn…. quả

  1. Trung quốc mua về cấy gien thpai giá rồi ươm bán cây con cho bà con trồng để phá hoại nên kinh tế nông nghiệp việt nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *