Tagged With:

37 thoughts on “Chùa Thanh Vân / Chùa Thiên Hậu Ở MaLacca Malaysia . Trip to Pagode in Malaysia

  1. đi chùa có cần thiết phải xinh vậy không bạn ? chùa Mã Lai nhìn kiến trúc màu sắc khác tí bên mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *