18 thoughts on “Chu Đặng Phú HƯỚNG DẪN DOWNLOAD VÀ CÀI ĐẶT ADOBE PHOTOSHOP CC 2018 BẢN QUYỀN MIỄN PHÍ 100%

  1. A ơi. Fix hộ e lỗi này với ạ. Máy e có bản cập nhật khi máy tải xong và khởi động lại thì máy cài rất lâu, khi cài xong và khởi động lại thì máy lỗi như video ạ.
    https://youtu.be/dFloyeA0d4Y

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *