5 thoughts on “Chỉnh sửa video chuyên nghiệp trên Galaxy Note 10|10+

  1. Dùng note 10+ rất ức chế khi không cop được video từ điện thoại ra máy tính. Tổng đài hỗ trợ quá nghiệp dư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *