3 thoughts on “Chỉnh sửa văn bản khi copy từ trên mạng về, format tài liệu copy

  1. Bạn cho mình hỏi: cách xoá thanh kẻ ngang khi coppy văn bản từ mạng về. xoá cách nào nó vẫn không được?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *