16 thoughts on “Chỉnh sửa file pdf dạng ảnh

  1. Các bạn tham khỏa Link duới để chỉnh sửa những file phức tạp nhé.
    https://youtu.be/2AtT3kBM6JM

  2. Bạn ơi bạn có thể hướng dẫn mình chuyển sang file PDF đc ko? Có cần dùng phần mềm ko? Hay trong máy tính nào cũng có sẵn rồi?

  3. Một chứng thư chất lượng đôi khi có màu nền, nếu dùng tẩy xoá và điền lại thông tin thì dễ bị phát hiện, thử giả C/O xem, bị biết liền, phải dùng Photoshop để copy layer màu nền lại. Đây chỉ là phương pháp tạm thôi nếu máy tính không đủ phần mềm, và cho các nhân viên XNK mới vào nghề. Dù sao cũng cám ơn bạn đã nhiệt tình. Chút góp ý thôi.

  4. https://www.youtube.com/watch?v=s1Gsd1kb5bs
    MÌNH CŨNG CÓ CÁCH CHUYỂN PDF RẤT NHANH VÀ KHÔNG LỖI FONT CHỮ TIẾNG VIỆT

  5. ah oi em hk biet lam em nhơ ah lam dum em dx hk anh chỉ dổi ngày tháng hk à ah cho em xin dịa chỉ gmail di ah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *