49 thoughts on “Chế Máy Phát Điện 220v mini với Motor 775

  1. Cái này chi có thắp sáng dc bóng đèn còn ti vi thì cháy bốc khói luôn, k thể tải dc 😄😄 mua về nghịch thử như đốt tiền

  2. Em muốn làm máy phát tuabin nước 3kW
    Nguồn nước lấy từ két treo cao 10m ống nước phi34 liệu có khả thi k anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *