25 thoughts on “Chàng Nghèo Chữa Mù Cho Tiểu Thư – Phim Cổ Tích Việt Nam, Truyện Cổ Tích Ngày Xưa Ý Nghĩa

  1. 32 tuổi rồi vân xem,nhớ lại là luc nha dưới bờ kè chua giải toa đất, tối thứ bảy la lên vườn bông nhỏ ho chiêu phóng to màn hình ra cho xem,luc đo nhỏ lam,khoảng 6 hay 7 tuổi gi đó, gio 32 co 5 đứa con rồi 🤣

  2. Danh y hơn 50 năm xem bệnh, đm nhìn cái mặt chưa ngoài 60 mà 50 năm làm thầy thuốc vậy 10 tuổi là nói dóc trị bệnh ak

  3. Truyện cổ tích hay quá 2019 ai còn xem 🖥️💻🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳🖥️🖥️🖥️🖥️🖥️🖥️🖥️🖥️🖥️🙈🙈🙈🛑🛑🛑🛑🤸‍♂️🤸‍♀️🤸🥐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *