24 thoughts on “Cấu Tạo Của Củ Loa Bass , Chi Tiết Từng Linh Kiện Của Loa , Cho Mọi Người Không Trong Nghề ✔

  1. A ơi loa thì từ to hay, hay đường từ sức dầy là hay.
    Em đang có 2 cái loa 20 mà một cái từ to và một cái đường từ sức dầy với côn 38 vậy cái nào làm loa sub hay hơn a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *