1 thought on “Cấu hình DNS server trên Windows Server 2012-R2

  1. xin hỏi đã cấu hình dns thành công,client nslookup được,thấy dc và nội bộ nhưng không thể truy cập web bên ngoài làm thế nào ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *