29 thoughts on “CẦU CƠ GỌI QUỶ [ TẬP 3 ] Truyện Ma Có Thật Về Những Kẻ Gọi Hồn Người Đã Khuất – Quàng A Tũn Diễn Đọc

  1. Fan cứng bao năm r càng nghe càng ghiền . Giọng đọc a truyền cảm hứng với dễ tưởng tượng nhập vai vào nhân vật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *