4 thoughts on “Câu cá tráp nước lợ [ bream fishing ]

  1. Anh oi cho em hoi anh chỉ em cách câu cá tráp nước tĩnh với chỗ em câu cứ nước chảy với ăn. Bác cho em xin số phôn vơi ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *