8 thoughts on “Câu cá sông – điểm câu mới tranh nhau lên cá

  1. Chào các bạn nhé. Lâu rồi mới đi câu, kéo sướng tay luôn các bạn ơi… Cảm ơn các bạn đã ghé xem video của mình nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *