Họ Rươi là một họ giun nhiều tơ. Nó chứa khoảng 500 loài, được phân thành 42 chi, chủ yếu là các loài giun biển và nước lợ. Tên gọi phổ biến của các loài thuộc họ này trong tiếng Việt là Rươi. Rươi còn được gọi là rồng đất trong dân gian. Loài rươi có giá trị kinh tế thường được khai thác ở Việt Nam là rươi biển

Nguồn: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm bài viết: https://thefirstworldwar.net/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *