11 thoughts on “Câu cá Hanh và cá Hồng chó nước lợ| TP Fishing|Test Cốt Tanh Đa Năng T04

  1. Các nguyên liệu làm nên bài mồi, anh em mua hàng tại đây:
    https://shopee.vn/ca_may?version=58f6602b36caf3e3b639acd852775180

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *