Chuyên mục: Sức Khỏe✅

Show Posts in

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TƯ THẾ CON QUẠ

KAKASANA/ BAKASANA (Crane/ Crow Pose) 🌼Theo truyền thuyết, các loài chim như sếu và quạ được cho là sứ giả của các vị thần. Khi Đức Đạt Lai Lạt Ma đầu tiên ra đời👼, người ta nói rằng ông được viếng thăm bởi những con quạ đen. Và …