Gia tăng chi phí cho người vay mua nhà

Gia tăng chi phí cho người vay mua nhà
Ví dụ: ‘thứ tư’ hoặc ‘thứ 4’ là thứ đáng chú ý. ‘Dấu phẩy’ được phát âm là commer. Tuy nhiên, tôi đã luôn mua chúng với giá giảm so với …