45 thoughts on “Cắt tóc ở HÀN QUỐC tập 2: Hôm nay được anh Hàn Quốc đẹp trai cắt cho

  1. a nói thiệt là chú m cứ làm quá, tóc tai người việt sv người hàn. khác gì so tóc chú m vs lông chym anh. vô tình vào xem vì a cũng là thợ tóc. Muốn nói gì thì cũng phải hiểu vấn đề cái đã. kênh của chú cứ nhảm lone ntnay đéo khá được đâu. thân ái và đéo thèm hẹn tái ngộ

  2. Nói suy nghĩ chút. Con trai hớt là đẹp đấy. Thấy thợ cắt tóc là nam là chiếm nhiều ko. Tóc zay mà chê là éo ưa rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *