35 thoughts on “Cắt tạo kiểu Short Quiff | Phong cách Lionel Messi Platinum Blond Hair 2016/2017 | Xuân Đức

 1. Thanh niên bê đê cắt tóc
  30shine cắt xấu vãi
  Vuốt sáp toàn vuốt sáp tàu
  Bó tay
  Z cầm ai cg nói là tốt

 2. He has such gorgeous hair. I would love to see him grow it back the same length and go blonde next time instead of silver.

 3. Ở đây cắt tóc cũng thường thôi.Hữu hư a chẳng cắt mấy tốc đầu.chẳng qua là quá độ người ta nhuộm với vuốt keo cho thôi. đến lúc hét keo trong lại như ban đầu

 4. nhìn mặt ông này giống issac v các bạn xem mặt ông đó lúc 0:53 với 2:38 coi có giống mặt của issac ko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *