21 thoughts on “Car Mechanic Simulator #11 – Sửa chữa xe Ford Transit từ bãi rác | ND Gaming

  1. em mong anh làm tiếp tục và nhiều về seri sửa xe này và sửa nhiều mẫu xe cho em và các bạn cùng xem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *