8 thoughts on “Cánh đảo chiều mô tơ máy khâu

  1. May mot kim cắm điên vẫn vào điện. Nhug may chỉ rú nhẹ ko chạy được. Thi phải chỉnh ntnao duoc ah.chi dùm m với ah.moi lan muốn may m phải kéo dây cô loa thật manh nó mới chạy được.m Cam on ah

  2. Bạn làm như vậy là chỉ theo kinh nghiệm mày mò mà ra , phải dựa vào kiến thức đảo chiều quay motor 1pha và 3pha , phải hiểu rõ kiến thức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *