3 thoughts on “Cài đặt và cấu hình DHCP Server trên windows server 2012

  1. bạn nói nhỏ quá mặc dù mình đã vặn hết volum rồi. âm thanh còn dính tạp âm. chuột của bạn không có màu để dễ nhận biết. bạn làm quá nhanh 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *