Cài đặt DNS và cấu hình DNS trên window server 2012
DNS là một yếu tố quan trọng của cả Internet và Active Directory. Tất cả TCP / IP
truyền thông dựa trên địa chỉ IP. Mỗi máy tính trên mạng phải có ít nhất một giao diện mạng, được gọi là một máy chủ trong giao thức TCP / IP , và mỗi máy chủ phải có địa chỉ IP đó là duy nhất trên mạng đó.
Mỗi gói tin truyền qua một giao thức TCP / IP hệ thống chứa địa chỉ IP của máy tính gửi và địa chỉ IP của người nhận. Tuy nhiên, khi người dùng truy cập vào một thư mục được chia sẻ trên mạng hoặc một trang web trên Internet, họ làm như vậy bởi quy định cụ thể hoặc chọn một tên máy chủ, không phải là một địa chỉ IP.
Điều này là bởi vì tên này là dễ nhớ và dễ sử dụng hơn so với các địa chỉ IP.
Mục tiêu này bao gồm làm thế nào để:
• Cấu hình Active Directory của primary zones.
• Cấu hình giao nhận.
• Cấu hình root hints.
• Quản lý bộ nhớ cache DNS.
• Tạo A và PTR bản ghi tài nguyên.

Nguồn: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm bài viết: https://thefirstworldwar.net/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *