26 thoughts on “Cách xem chân vảy gà mái đẹp 2020

  1. gà này là gà gì mà chân lạ quá bác, chắc đá giỏi lắm đây. cũng chịu khó đứng yên cho quay phim luôn mới ghê chứ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *