5 thoughts on “Cách viết chữ (font) Tiếng Việt trong Photoshop

  1. Mk làm giống bạn rồi, nhưng tại sao vẫn ko ghi đc? vẫn VNI Window – VNI mà cũng ko đc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *