21 thoughts on “Cách vào cám cho dòng chim sâu xanh tuy bé nhưng dọng hót rất uy lực a.e tham khảo

  1. chim này thuộc dòng ăn sâu bọ nên cám khuyên không phù hợp bạn ạ, bạn nên dùng cám chích choè thì phù hợp hơn. Hồi mình ở miền Nam rất thích nuôi loại này, trong ấy còn có sâu đầu đỏ nữa tiếng hót cũng rất hay. Giơf về ngoài này muốn kiếm 1 em nuôi mà khó quá, không ai bán cả mà bẫy thì mãi chưa được

  2. bạn hên thế, tôi tìm cách bẫy mãi mà không được tại vì không có chim mồi, bẫy khuyên thì toàn được khuyên và bạc má

  3. Chỗ em có 2 loại 1 loại ở đồng ruộng 1 loại ở khu vườn nhà gọi là lích tích ở rưới đồng gọi là chim ri đuôi dài hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *