11 thoughts on “Cách vần gà lông 2 / Trại Gà Tống Giang

  1. Rãnh rõi thì làm clip chia sẻ gà chọi cho a /e nha A . A ra clip hay lắm , học hỏi đc nhiều kinh nghiệm . Chúc A và các Chiến Kê khoẻ mạnh .

  2. E cũng chuyên chơi tía mật chân xanh chỉ màu này và chân xanh ngọc lan . Ô anh cũng đúc chân xanh nhiều nhỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *