3 thoughts on “Cách thắt nơ đơn giản mà đẹp cho áo khoác, đai váy

  1. Cảm ơn chj nhưng chậm xíu nữa ơi công đoạn đầu thì tụi e đở mất thời gian xem đi xem lại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *