10 thoughts on “Cách sửa lỗi game, ứng dụng, rất tiếc, đã dừng lại

  1. Ad ơi e đang chơi thì tự nhiên nó kêu là liên quân đã bị dừng lại và bật hẳn ra luôn ad chỉ e với máy e là vsmats joy 1 ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *