23 thoughts on “Cách sửa lỗi font chữ khi tài file word, powerpoint

  1. em chào anh ạ. powerpoint của e cũng bị lỗi font ạ mà e thử đủ mọi cách cũng không ăn thua ạ. e đã tải tất cả các loại font luôn rồi ạ mà cũng ko an thua ạ.

  2. Anh ơi e làm k dc ạ. Phông chữ của e nó k có VNITIME. nó chỉ có defaulf vs nhiều lắm ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *