5 thoughts on “cách sữa chữa loa tivi hỏng

  1. Mình có 1 chiếc tép của ti vi tosiba 34 n ko kêu quấn lại thì có còn hay ko và hết bao nhiêu tiền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *